วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ภาพคอร์สปฏิบัติธรรม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

ชุดภาพรวมคอร์สปฏิบัติธรรมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาพจากมูลนิธิบ้านธรรมธารา

by way graphic