วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ภาพคอร์สปฏิบัติธรรม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

ภาพการปฏิบัติธรรมการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ (อุโบสถศีล) ณ มูลนิธิบ้านธรรมธารา