วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพคอร์สปฏิบัติธรรม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

ภาพการปฏิบัติธรรมการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ (อุโบสถศีล) ณ มูลนิธิบ้านธรรมธารา