วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ภาพคอร์สปฏิบัติธรรม เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

ประมวลภาพการปฏิบัติธรรมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์(รักษาอุโบสถศีล) เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566