วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ภาพคอร์สปฏิบัติธรรม เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภาพการการศึกษาปฏิบัติการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์(รักษาอุโบสถศีล) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566