วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ภาพคอร์สปฏิบัติธรรม เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

ภาพชุดคอร์สปฏิบัติธรรมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์(รักษาอุโบสถศีล) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566