วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพคอร์สปฏิบัติธรรม เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประมวลภาพการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์(อุโบสถศีล) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566