วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพคอร์สปฏิบัติธรรม เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

ประมวลภาพการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์(อุโบสถศีล) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566